ORDENACIÓN URBANA Y NÚCLEO INTERMODAL EN SANT BOI

2018

ORDENACIÓN URBANA Y NÚCLEO INTERMODAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE SANT BOI. 2018

ESTRATÈGIES URBANES PEL NUCLI DE SANT BOI

1. Creació d'un espai clúster d'activitats terciaries de dinamització empreseraial i de promoció de xarxes de col·laboració a més d'un aparcament. Aquest nou espai actuara com un nou fornt d'accés a la ciutat de Sant Boi 2. Millora formal i funcional dels accessos a l'estació dels FGC i millora del passatge subterrani d'accés a l'estació. Potenciar l'intermodalitat (tren, autobusos, vehicles privats, bicicletes, vianants, etc.). 3. Ordenació urbana del front de l'estació dels FGC del costat Torras i Bages (zona d'aparcament actual) amb la creació d'un espai de referència urbana, i millora de la permeabilitat transeversal de vies, carreteres i el riu Llobregat. 4. Formalització d'un espai a mode de "porta d'entrada" al casc antic (Pl. Ajuntament i Pl. Charles Darwin) i ordenació/pacificació del Carrer Torras i Bages, eliminant elements pertorbedors per crear més fluència de passos de vianants en el tram des de la plaça Darwin fins a l'encreuament amb al carrer Antoni Pujades. 5. Proposta de revaloritzar els espais urbans existens: - Intervencions paissatgístiques amb la presència de l'aigua. Creació d'itineraris urbans i extra-urbans que transitin als marges dels canals exitents. - Prolongació de la rambla de Rafael de Casanova fins als entorns de l'hospital de Sant Agustí. 6. Potenciar els possibles itineraris peatonals i ciclables de connexió amb el Parc fluvial del Llobregat. Com ara amb la possible creació d'una passarel·la associada al viaducte ferroviàri.

NOU CLÚSTER I ESPAI HUB D'ACTIVITATS TERCIARIES

NOVA PASSAREL·LA ASSOCIADA AL VIADUCTE FERROVIARI SOBRE EL LLOBREGAT

CONNEXIÓ SANT BOI - CORNELLÀ

 

 VOLVER A ESPACIO PÚBLICO
CARRER MALLORCA, 184 5º planta 08036 BARCELONA 93 454 7583 angelagori@desolagori.com bernardodesola@desolagori.com

Copyright De Sola Gori 2019 // Todos los derechos reservados

ESPACIO PÚBLICO INFRAESTRUCTURAS CONCURSOS DISEÑO Y MOBILIARIO URBANO INICIO ESTUDIO PROYECTOS PUBLICACIONES CONTACTO
1. Creació d'un espai clúster d'activitats terciaries de dinamització empreseraial i de promoció de xarxes de col·laboració a més d'un aparcament. Aquest nou espai actuara com un nou fornt d'accés a la ciutat de Sant Boi 2. Millora formal i funcional dels accessos a l'estació dels FGC i millora del passatge subterrani d'accés a l'estació. Potenciar l'intermodalitat (tren, autobusos, vehicles privats, bicicletes, vianants, etc.). 3. Ordenació urbana del front de l'estació dels FGC del costat Torras i Bages (zona d'aparcament actual) amb la creació d'un espai de referència urbana, i millora de la permeabilitat transeversal de vies, carreteres i el riu Llobregat. 4. Formalització d'un espai a mode de "porta d'entrada" al casc antic (Pl. Ajuntament i Pl. Charles Darwin) i ordenació/pacificació del Carrer Torras i Bages, eliminant elements pertorbedors per crear més fluència de passos de vianants en el tram des de la plaça Darwin fins a l'encreuament amb al carrer Antoni Pujades. 5. Proposta de revaloritzar els espais urbans existens: - Intervencions paissatgístiques amb la presència de l'aigua. Creació d'itineraris urbans i extra-urbans que transitin als marges dels canals exitents. - Prolongació de la rambla de Rafael de Casanova fins als entorns de l'hospital de Sant Agustí. 6. Potenciar els possibles itineraris peatonals i ciclables de connexió amb el Parc fluvial del Llobregat. Com ara amb la possible creació d'una passarel·la associada al viaducte ferroviàri.
 VOLVER A ESPACIO PÚBLICO

CARRER MALLORCA, 184

5º planta

08036 BARCELONA

93 454 7583

angelagori@desolagori.com

bernardodesola@desolagori.com

PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO INFRAESTRUCTURAS CONCURSOS DISEÑO Y MOBILIARIO URBANO BERNARDOdeSOLA INICIO ESTUDIO PROYECTOS PUBLICACIONES CONTACTO
1. Creació d'un espai clúster d'activitats terciaries de dinamització empreseraial i de promoció de xarxes de col·laboració a més d'un aparcament. Aquest nou espai actuara com un nou fornt d'accés a la ciutat de Sant Boi 2. Millora formal i funcional dels accessos a l'estació dels FGC i millora del passatge subterrani d'accés a l'estació. Potenciar l'intermodalitat (tren, autobusos, vehicles privats, bicicletes, vianants, etc.). 3. Ordenació urbana del front de l'estació dels FGC del costat Torras i Bages (zona d'aparcament actual) amb la creació d'un espai de referència urbana, i millora de la permeabilitat transeversal de vies, carreteres i el riu Llobregat. 4. Formalització d'un espai a mode de "porta d'entrada" al casc antic (Pl. Ajuntament i Pl. Charles Darwin) i ordenació/pacificació del Carrer Torras i Bages, eliminant elements pertorbedors per crear més fluència de passos de vianants en el tram des de la plaça Darwin fins a l'encreuament amb al carrer Antoni Pujades. 5. Proposta de revaloritzar els espais urbans existens: - Intervencions paissatgístiques amb la presència de l'aigua. Creació d'itineraris urbans i extra-urbans que transitin als marges dels canals exitents. - Prolongació de la rambla de Rafael de Casanova fins als entorns de l'hospital de Sant Agustí. 6. Potenciar els possibles itineraris peatonals i ciclables de connexió amb el Parc fluvial del Llobregat. Com ara amb la possible creació d'una passarel·la associada al viaducte ferroviàri.
 VOLVER A ESPACIO PÚBLICO
CARRER MALLORCA, 184 5º planta 08036 BARCELONA 93 454 7583 angelagori@desolagori.com bernardodesola@desolagori.com